Tjen Penger, Lån Penger, Spar Penger

  • BSU - Boligsparing for ungdom

    Med dagens krav om 15 % egenkapital når du skal kjøpe bolig, blir BSU eller boligsparing for ungdom enda viktigere enn det har vært tidligere. Maks sparebeløp hvert år er 20.000 kroner, og samlet kan du spare 150.000 kroner med denne fordelaktige spareformen hvor du får 20 % fradrag på inntektskatten på det beløpet som spares. Nå skal det sies at 150.000 kroner bare tilsvarer 15 % egenkapital av en million, og det får man ikke store leiligheten for i dag, men med 150.000 kroner på en bsu-konto er i hvert fall terskelen for å kunne kjøpe en bolig lavere enn uten. Den eneste "bakdelen" med en slik form for sparing, er at pengene kun kan benyttes til å kjøpe bolig, eller så forsvinner skattefordelen. DNB har forøvrig doblet maksbeløpet man kan spare, slik at taket der er på 300.000 kroner, og man kan også spare inntil 30.000 kroner per år hvis man har konto i banken.

  • Copyright @ 2016 PengeGuiden.no.